Uncategorized

september 9, 2020

Barotop als funderingsmateriaal voor cricketpitches

Cricketpitches zijn 30 bij 3 meter. Hier moeten eerst de graszoden verwijderd worden, als deze grond zandig genoeg is dan is het voldoende. Zo niet dan moet er eerst iets meer afgegraven worden en zand aangebracht worden. Hierna wordt er een laag van Barotop aangebracht en verdicht (5cm verdicht). Nadien wordt er een kunstgrasmat (soort tapijt) overheen gelegd. Op onderstaande foto ziet u een cricketpitch bij Rood en Wit te Haarlem.